SketchUp Ainavu Arhitektūrai

12 akadēmiskās stundas, 150 EUR + PVN

- 29., 31. janvāris un 2. februāris, 9:00 - 12:15

 

SketchUp Ainavu Arhitektūrai kursā studenti apgūst nepieciešamās zināšanas dažādas sarežģītības ainavu arhitektūras projektu izstrādei, prezentācijai un realizācijai. 

Lai piedalītos apmācībās ir nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar SketchUp - pamatkursa līmenī. Savas zināšanas būtu nepieciešams apliecināt vai nu izejot pamatkursa apmācības, vai arī iesūtot savu projektu, kas parādītu Jūsu spējas darbā ar slāņiem, scēnām, stiliem, kompenentiem un LayOut. Ja neesat droši par gatavību padziļinātā līmeņa apmācībām, esiet aicināti uz individuālām konsultācijām.

Pēc kursa beigšanas iegūsiet Trimble SketchUp Autorizētā Mācību Centra sertifikātu un, ja kas aizmirstās, variet vēl gadu konsultēties ar pasniedzēju par kursā apskatītajām tēmām.

SketchUp apmācību kursus pabeiguši jau simtiem dalībnieku - studenti, skolotāji, entuziasti un dažādu jomu profesionāļi, piedaloties mūsu kursos mācību centrā un dažādās Latvijas profesionālās un neformālajās izglītības iestādēs.
•  •  •  •  •
"Liela daļa no iegūtajām zināšanām, nākotnē ļoti atvieglos manu darbu."
- Inga Žilinska, Mass Portal, SIA
•  •  •  •  •

"Ieguvu jaunas zināšanas un sapratni, ka Sketchup ir vēl vairāk apgūstams un attīstās nepārtraukti ar jaunām iespējām."
Aivars Bērziņš, LLU Ainavu arhitektūra un plānošana - students
•  •  •  •  •
"Labākais šajā kursā bija - organizācija & vadītājs."
Ilze Zbitkovska, arhitekte

•  •  •  •  •
"Ātri, kodolīgi un noderīgi."
Viktorija Arestova, RISEBA FAD  - studente
 
Ielāde… Ielāde…
Apmācības tīmeklī

Apmācības notiek caur tīmekļa platformu kas ļautu augstā kvalitātē sekot pasniedzēja stāstītajam un dalīties ar savu ekrānu, ērtai problēmu risināšanai.

Mācību palīgmateriāli

Pēc katras nodarbības iegūsiet konspekta video, kas palīdzēs veiksmīgi izpildīt mājas darbus, vielas nostiprināšanai.

Konsultācijas

Nokavējāt nodarbību vai kas aizmirsās? Katram mācību dalībniekam tiek piedāvāta 1h bezmaksas konsultācijām, par kursā apgūtajām tēmam.

STAFĀŽAS

❯   Augu bibliotēkas izveidošana;
❯   Stafāžu detalizācijas maiņa;
❯   Augu un citu objektu ģenerēšanas un izvietošanas tehnikas;
❯   Ēnojuma analīze.


RELJEFS

❯   Reljefa veidošana no horizontālēm un 3D punktu mākoņa;
❯   Reljefa brīvformu modelēšanas tehnikas;
❯   Ēku un ceļu iesēdināšana reljefā;
❯   Uzbērumu tilpuma aprēķins;
❯   Horizontāļu veidošana no gatava reljefa.


 

DIZAINA DOKUMENTĀCIJA

❯   Šķērsgiezumu un plāna skatu izveidošana programmā LayOut;
❯   Specifikāciju veidošana no modeļa datiem;
❯   Noderīgu papildinājumu apskate.

Apmācības notiek latviešu valodā, attālinātā režīmā. Lai piedalītos apmācībās, ir nepieciešamas pamatzināšanas darbam ar SketchUp un datoru Windows vai Mac vidē. Moderni aprīkotajā mācību cetrā pieejami jaudīgi datori ar jaunākajām programmatūras versijām.

Pieteikties apmācībām