SketchUp Arhitektiem

 24 akadēmiskās stundas, 200 EUR + PVN
 Tīmekļa apmācība  
 20., 22., 24., 27. februāris un 1., 3., marts 13:00 - 16:15

SketchUp Arhiektiem apmācībās apgūsiet darba tehnikas, kas noderēs dažādas sarežģīības arhitektūras projektu radīšanai. Uzzināsiet gan kā radīt arhitektūras modeli no AutoCAD rasējumiem, gan arī kā izveidot nepieciešamos rasējumus būvprojektam minimālā sastāvā ar LayOut palīdzību. Tāpat tiek apskatīta pamata arhitektonisko elementu un būvkonstrukciju projektēšanas tehnikas, savienojumā ar BIM rīkiem - specifikāciju radīšanas un tāmēšanas vajadzībām. Apgūsiet arī rīkus darbam ar reljefu, veģetāciju un uzzināsiet kā radīt eksterjera vizualizācijas un foto-montāžas ar V-ray for SketchUp palīdzību.

Šis ir padziļināta līmeņa apmācību kurss. Tā uzsākšanai nepieciešamas zināšanas SketchUp Pamatkursa līmenī.

Pēc kursa beigšanas iegūsiet Trimble SketchUp Autorizētā Mācību Centra sertifikātu un, ja kas aizmirstās, variet vēl gadu konsultēties ar pasniedzēju par kursā apskatītajām tēmām.

SketchUp apmācību kursus pabeiguši jau simtiem dalībnieku - studenti, skolotāji, entuziasti un dažādu jomu profesionāļi, piedaloties mūsu kursos mācību centrā un dažādās Latvijas profesionālās un neformālajās izglītības iestādēs.
•  •  •  •  •
"Liela daļa no iegūtajām zināšanām, nākotnē ļoti atvieglos manu darbu."
- Inga Žilinska, Mass Portal, SIA
•  •  •  •  •

"Ieguvu jaunas zināšanas un sapratni, ka Sketchup ir vēl vairāk apgūstams un attīstās nepārtraukti ar jaunām iespējām."
Aivars Bērziņš, LLU Ainavu arhitektūra un plānošana - students
•  •  •  •  •
"Labākais šajā kursā bija - organizācija & vadītājs."
Ilze Zbitkovska, arhitekte

•  •  •  •  •
"Ātri, kodolīgi un noderīgi."
Viktorija Arestova, RISEBA FAD  - studente
 
Ielāde… Ielāde…
Apmācības tīmeklī

Apmācības notiek caur tīmekļa platformu kas ļautu augstā kvalitātē sekot pasniedzēja stāstītajam un dalīties ar savu ekrānu, ērtai problēmu risināšanai.

Mācību palīgmatriāli

Pēc katras nodarbības iegūsiet konspekta video, kas palīdzēs veiksmīgi izpildīt mājas darbus, vielas nostiprināšanai.

Konsultācijas

Nokavējāt nodarbību vai kas aizmirsās? Katram mācību dalībniekam tiek piedāvāta 1h bezmaksas konsultācijām, par kursā apgūtajām tēmam.

Darbs ar CAD failiem

❯   DWG un PDF failu ienešana;
❯   Ārējo referenču izmantošana;
❯   Slāņu un Tagu organizēšana;
❯   Modeļa radīšana pēc plāna, griezuma un notinuma rasējumiem.


Modelēšana un tāmēšana

❯   Mēbeļu, logu, durvju un citu detaļu modelēšana;
❯   Dažāda tipa kāpņu modelēšana;
❯   Koka karkasa konstrukciju modelēšana;
❯   Parametriskā modelēšana un specifikāciju/tāmju izveide.


Reljefs un augi

❯   Reljefa izveide no horizontālēm;
❯   Ēkas un ceļu iesēdināšana reljefā;
❯   Sarežģītu reljefa formu modelēšana;
❯   Koku un apstādījumu izvietošana reljefā;


Scēnas un projekta pārvaldīšana

❯   Plāna, griezumu un perspektīves skatu izveide;
❯   Projekta organizēšana un dizaina variācijas;
❯   Objektu ģeolocēšana insolācijas analīzei;
❯   Projekta pārvaldīšana ar Trimble Connect;
❯   Projekta prezentācija ar Scēnām un Visualizer;


Rasējumu izveide ar LayOut

❯   Rasējuma elemenu šablonu izveide;
❯   Stāvu plānu un griezumu izveide;
❯   Fasāžu notinumu un jumta plānu izveide;
❯   Mezglu rasēums;
❯   Rasējumu saglabāšana un eksportēšana;


Vizualizācija

❯   V-ray for SketchUp pamatu apguve;
❯   Gaisma un materiāli;
❯   Ielas skata un putna lidojuma vizualizācija;
❯   Vizualizācijas pēcapstrāde;

Apmācības notiek latviešu valodā,  Trimble SketchUp Autorizētā Mācību Centra GeoNovus telpās, Krasta ielā 68a, vai attālinātā režīmā, atkarībā no epidemiloģiskās situācijas. Lai piedalītos apmācībās, ir nepieciešamas zināšanas SketchUp Pamatkursa līmenī.

Pieteikties apmācībām