SketchUp Pamatkurss 

 24. akadēmiskās stundas, 200 EUR + PVN

 8., 10., 15. 17. 22. un 24. jūlijs
Apmācībā online: 9:00-12:15

SketchUp pamatkursa apmācībās studenti apgūst nepieciešamās pamatzināšanas veiksmīgam darbam ar datorprogrammu SketchUp Pro 2023.  
Bez tehniskajām zināšanām par rīku darbību tiek apgūti arī padomi un vadlīnijas projektu veidošanā, prezentācijā un problēmu risināšanā.

Pēc kursa beigšanas iegūsiet Trimble SketchUp Autorizētā Mācību Centra sertifikātu un, ja kas aizmirstās, variet vēl gadu konsultēties ar pasniedzēju par kursā apskatītajām tēmām.
Kursa cenā iekļauta SketchUp mācību grāmata un dažādi mācību palīgmateriāli.

Ielāde… Ielāde…
Apmācības tīmeklī

Apmācības notiek caur platformu ZOOM, kas ļautu augstā kvalitātē sekot pasniedzēja stāstītajam un dalīties ar savu ekrānu, ērtai problēmu risināšanai

Mācību palīgmatariāli

Katras lekcijas ieraksts pieejams divus mēnēšus. Pieejamas papildus praktisko uzdevumu izpildes pamācības un drukas materiāli

Konsultācijas

Katram mācību dalībniekam pieejama 1h individuālām konsultācijām, par kursā apskatītajām tēmām vai papildus jautājumiem

Darba uzsākšana

❯   Iepazīšanās ar SketchUp darba vidi un tās sagatavošana darbam;
❯   Navigācija 3D vidē un modelēšanas skatu uzstādīšana;
❯   Pamata objektu kontroles, zīmēšanas un modificēšanas rīki;
❯   Divu dimensiju plāna izveide un anotēšana.
❯   Projektu pārvaldīšana lokāli un Trimble Connect vidē.


Modeļu organizēšana

❯   Grupu un komponentu veidošana un rediģēšana;
❯   Objektu pārvaldīšana ar tagiem un Outliner;
❯   Krāsu un tekstūtu izmantošana;
❯   Telpiska ēkas 3D modeļa izveide.


Arhitektūras formu modelēšana

❯   Cietformu modelēšanas rīki;
❯   SketchUp spraudņi;
❯   Mansarda un jumta modelēšana;
❯   Griezumu veidošana;
❯   Profila formu modelēšana;


Stils un modelēšanas tehnikas

❯   Ēnojuma un miglas izmantošana;
❯   Stilu veidošana;
❯   Ģeomodelēšana - GIS datu ieguve;
❯   Modeļa veidošana no ieskanēta plāna;
❯   Modeļa veidošana no attēla;


Prezentācijas radīšana

❯   Foto-montāžas izveide;
❯   Perspektīves skatu saglabāšana;
❯   Animāciju veidošana;
❯   Video prezentācijas saglabāšana;
❯   Vizualizācija ar SketchUp Diffusion;


Darbs ar LayOut

❯   Darba lapas sagatavošana;
❯   SketchUp modeļa ienešana;
❯   Anotatīvo elementu veidošana;
❯   Objektu un lapu organizēšana;
❯   Prezentāciju un rasējumu veidošana;
❯   Bilžu un rasējumu saglabāšana;

Apmācības notiek latviešu valodā, caur platformu ZOOM. Lai piedalītos apmācībās, ir nepieciešamas pamatzināšanas darbam ar datoru Windows vai Mac vidē. .

Pieteikties apmācībām