Apmācība

 

SU 2016 fons (5)

Trimble SketchUp autorizētajā mācību centrā InfoEra iespējams apgūt pasaulē populārākās 3D modelēšanas platformas SketchUp Pro darbības pamatus un iespējas dažādu jomu pārstāvjiem. Bez tehniskajām zināšanām tiek sniegti arī padomi un vadlīnijas projektu veidošanā un ilustratīvo materiālu sagatavošanā dizaina dokumentācijas radīšanai.

mobile icon 152x152

SketchUp pamatkurss

 8. – 28. jūlijs, 16 ak. stundas
120Eur + PVN

padzilinats kubs 150

Padziļinātais kurss

1. – 4. augusts, 8 ak. stundas
70Eur + PVN

vray kubs2

Vizualizācija ar V-ray 

22. – 31. augusts, 16 ak. stundas
250Eur + PVN

koka kubs 150

Mēbeļu dizains

10.- 17. augusts, 12 ak. stundas
90Eur + PVN

1. diena
Iepazīšanās ar SketchUp darba vidi un tās sagatavošana darbam: Sākuma ekrāns; rīkjoslas; zīmēšanas asis; konteksta izvēle; intervence; dialoga logi
Navigācijas rīki I: Standarta skati; perspektīves veidi; pārvietošanās 3d vidē ar Orbit; Pan; Zoom un Zoom window rīkiem
Pamata rīki: objektu iezīmēšana; dzēšana un krāsošana ar Paint bucket
Zīmēšanas rīki: Line; Rectangle; Circle; Arc; Two Point Arc
Modificēšanas rīki I: Objektu pārvietošana; kopēšana un array veidošana ar Move palīdzību; Push/Pull; Rotate; Scale
2. diena
Grupu un komponentu veidošana un rediģēšana; vietējās komponentu bibliotēkas un 3d Warehouse
Objektu menedžments: Slāņu veidošana un objektu pārvietošana tajos; Outliner izmantošana
Konstruēšanas rīki: Tape Measure; Protactor; Axes Tool; Dimension; Text; 3d text; Section plane
Zīmēšanas rīki II: Polygon; Freehand; 3-Point Arc; Pie; Rotated Rectangle
3. diena
Modificēšanas rīki II: Offset; Follow me; Intersect with model; Solid tools
Materiālu rediģēšana: Position texture
Navigācijas rīki II: Position Camera; Walk; Look Around
Modeļa prezentācija: Scenes; Shadows; Styles; Fog
4. diena
Starpprogrammu saite: Import/Export
Darbs ar Layout: darba noformēšana mērogā; Layers; Styles; zīmēšanas rīki; teksta un izmēru ievade un rediģēšana; darba sagatavošana drukāšanai
1. diena
Augsta līmeņa prezentācijas tehnikas: Pošē tehnika; griezumu animācija; notinumu un plāna skatu veidošana ar scēnu palīdzību; precīza krāsu attēlojuma uzstādīšana
Objektu veidošana no attēla un to integrēšana tajā ar Photo Match un stiliem
Ģeomodelēšana: sasaiste ar Gogle Earth; modeļa precīza novietošana pēc koordinātēm un debespusēm; karšu ienešana
Saīsnes: to veidošana un izmantošana efektīvākam darbam
Programmas papildinājumi: Extension warehouse; labāko spraudņu apskate
Dinamiskie komponenti: to veidi un izmantošana
Darba vides optimizācija ātrākam darbam: Styles; Scenes; Model Preferences
Organiskā modelēšana: Sandbox rīki organisku formu vedošanai un modificēšanai
Darbs ar LayOut: Rasēšanas rīki; bloku radīšana un bibliotēku veidošana; prezentāciju izstrāde; sasaiste ar SketchUp un citām programmām
1. diena
Dizaina veidošana: Skiču ienešana un lietošana SketchUp vidē un konceptuālu dizaina modeļa izveidošana
Organiskā modelēšana: mīksto mēbeļu un plastisku formu veidošana
Advancēta teksturēšana: organisku formu teksturēšana un UV koordinātu rediģēšana
2. diena
Dataļu savienojuma vietu modelēšanas paņēmieni
Dinamiskie komponenti: parametrisku modeļu veidošana un asablejas sarežģītāku modeļu izveidei
Detaļu sarakstu un specifikāciju veidošana  
3. diena
Detaļu izgriešanas kartes izveidošana un eksportēšana uz AutoCAD
Dizana dokumentācijas un rasējumu noformēšana iekš LayOut
Darbs ar komponentiem:  kopsalikumu rediģēšana; komponentu  bibliotēkas izmantošana un 3D Warehouse modeļu prezentācijas iespējas klientiem 
1. diena
Arhitektūras un produktu ilustrāciju veidošanas pamati un vadlīnijas
Iepazīšanās ar V-ray darba logiem un rīkjoslām
Gaismu izlikšana: V-ray Sun; V-ray Sky; Omni Light; Rectangle Light; Spotlight; IES light; Dome Light; Image based lighing
Gaismas dziņi: Irradience Map; Light Catche; DMC
Eksterjera uzdevums
2. diena
Fiziskā kamera: iestatījumi; perspektīves korekcija; asuma dziļums
Materiāli: pamata materiālu izveide; atspīdumi; refrakcija; Bump; displacement; transparency; emissive
Color Mapping: krāsas korekcija
Globālie iestatījumi: rendera optimizācija
Interjera uzdevums
3. diena
Kvalitatīvie iestatījumi: Rendering samples; Antialiasing; Output
Gatavie iestatījumi: dažādu šablonu izvēle un savu iestatījumu saglabāšana
Frame Buffer: rendera saglabāšana
RT engine: renderēšana reālajā laikā
Studijas uzdevums
4. diena
V-ray proxies: To veidošana un izmantošana
Renderēšana slāņos: VFB channels
Animācijas veidošana un Bach render funkcija vairāku bilžu renderēšanai
Renderēšana uz vairākiem datoriem vienlaicīgi – distributed rendering
Gala vizualizācijas veidošana un bilžu pēcapstrāde
Apmācības notiek latviešu valodā. Profesionāla pasniedzēja vadībā studenti apgūst teoriju un strādā ar praktiskajiem uzdevumiem vielas nostiprināšanai. Papildus tiek izniegti dažādi materiāli ātrākai programmas apguvei, un sertifikāts par kursa apgūšanu Lai piedalītos apmācībās, ir nepieciešamas pamatzināšanas darbā ar datoru Windows vidē.

Apmācības notiek Rīgā, Kalnciema ielā 40D (Kalnciema biroji), InfoEra Latvia mācību centrā.

Pieteikties apmācībām